ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

อัพเดต BIOS [SBRPL579]

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools for Intel® NUC

Intel® Graphics DCH Driver for Window 11* for the Intel® NUC 13 Extreme Kit - NUC13RNG/Intel® NUC Extreme Compute Element - NUC13SBB

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 64-bit & Windows* 11 for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs 7th Generation and Later

Intel® Management Engine Consumer Driver สําหรับ Windows 11* สําหรับ Intel NUC 13 Extreme Kit - NUC13RNG/Intel® NUC Extreme Compute Element - NUC13SBB

เทคโนโลยี Intel Rapid Storage สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel NUC Kit NUC13RNG และ Intel®® NUC Extreme Compute Element NUC13SBB เมื่อใช้ Windows 11*

ไดรเวอร์ Intel® Thunderbolt™ 4 สําหรับ Windows 11* สําหรับ Intel® NUC 13 Extreme Compute Element - NUC13SBB/ชุด Intel® NUC 13 Extreme - NUC13RNG

Intel® NUC Software Studio Service for Windows® 10 64-bit & Windows 11* for Intel® NUC Products

ดาวน์โหลด

ไดรเวอร์ Intel Serial IO สําหรับ Windows 11* สําหรับ Intel NUC 13 Extreme Kit - NUC13RNG/Intel®® NUC Extreme Compute Element - NUC13SBB

ALC4050 Audio Driver for Windows 11* สําหรับ Intel NUC 13 Extreme Kit - NUC13RNG/Intel® NUC Extreme Compute Element - NUC13SBB

ไดรเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย Marvell AQtion* (LAN) สําหรับ Windows 11* สําหรับ Intel NUC 13 Extreme Kit - NUC13RNG/Intel® NUC Extreme Compute Element - NUC13SBB

ไดรเวอร์คอนโทรลเลอร์ USB เป็น UART PL2303 สําหรับ Windows 11* สําหรับ Intel NUC 13 Extreme Kit - NUC13RNG/Intel® NUC Extreme Compute Element - NUC13SBB

ALC1220 Audio Driver for Windows 11* สําหรับ Intel NUC 13 Extreme Kit - NUC13RNG/Intel® NUC Extreme Compute Element - NUC13SBB