ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Ethernet (LAN) Network Connection Driver for Windows 11* and Windows® 10 for NUC11PA & NUC11DB products

SD Card Reader for Intel® NUC11PA

Intel® Management Engine Driver for NUC11TNK

Intel® Management Engine Driver for NUC11PA