ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

อัปเดต BIOS [PATGL357]

ไดรเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet (LAN) สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับ Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Products

ไดรเวอร์ตัวอ่านการ์ด SD Realtek* สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต และ Windows® 11 สําหรับ Intel® NUC11PA[x]

ไดรเวอร์โปรแกรมการจัดการจาก Intel®สําหรับผู้ใช้ทั่วไปสําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต และ Windows 11* สําหรับ Intel NUC11TN[x]i[x] & NUC11PA[x]i[x]

ไดรเวอร์โปรแกรมการจัดการจาก Intel®สําหรับ NUC11PA