ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A002R
CCATS
G177233
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRLBT

99AV7P
PCN