ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

BIOS Update [HBADLMIV]

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools for Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software for Windows 10 64-bit and Windows® 11* for Intel® NUC 12 Compute Element ELM12HB[x]

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows 10 64-Bit and Windows® 11 for Intel® NUC 12 Compute Element ELM12HB[x]

ไดรเวอร์ Intel Wireless Technology-Based สําหรับ Windows 10 และ Windows®* 11 สําหรับ Intel® NUC 12 Compute Element ELM12HB[x]

Intel® NUC Pro Software Suite (NPSS) เวอร์ชัน 2

ไดรเวอร์ Intel® Thunderbolt™ 3 และ 4 DCH สําหรับ Windows® 10 และ Window 11* สําหรับ Intel® NUC 12 Compute Element ELM12HB[x]

ไดรเวอร์ Intel® GNA Scoring Accelerator สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต และ Windows 11* สําหรับ Intel® NUC 12 Compute Element ELM12HB[x]

ไดรเวอร์เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapidสําหรับ Intel® NUC 12 Compute Element ELM12HB[x]