ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

อัปเดต BIOS [HBADL357]

Intel® Graphics DCH Driver for Windows®10 & Window 11* for Intel® NUC 12 Compute Elements ELM12HB

Intel® NUC Pro Software Suite (NPSS)

บริการ Intel® NUC Software Studio สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

เครื่องมือตัวรวมเฟิร์มแวร์ Intel® Aptio* V UEFI

Intel® Chipset Device Softwareสําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต และ Windows 11* สําหรับ Intel® NUC 12 Compute Element ELM12HB[x]

ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี Intel® Wireless สําหรับ Windows® 10 และ Windows* 11 สําหรับ Intel® NUC 12 Compute Element ELM12HB[x]

ไดรเวอร์Intel® Serial IOสําหรับ Windows® 10 64-บิต และ Windows 11* สําหรับ Intel® NUC 12 Compute Element ELM12HB[x]