ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

บริการ Intel® NUC Software Studio สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

Intel® NUC Pro Software Suite (NPSS)

เครื่องมือตัวรวมเฟิร์มแวร์ Intel® Aptio* V UEFI

ไดรเวอร์ Intel® Thunderbolt™ 3 และ 4 DCH สําหรับ Windows® 10 และ Window 11* สําหรับ Intel® NUC 12 Compute Element ELM12HB[x]

Intel® Chipset Device Softwareสําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต และ Windows 11* สําหรับ Intel® NUC 12 Compute Element ELM12HB[x]

ไดรเวอร์Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับ Windows® 10 64-บิต และ Windows® 11 สําหรับ Intel® NUC 12 Compute Element ELM12HB[x]

ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี Intel® Wireless สําหรับ Windows® 10 และ Windows* 11 สําหรับ Intel® NUC 12 Compute Element ELM12HB[x]

ไดรเวอร์ Intel® Graphics DCH สําหรับ Windows®10 และ Window 11* สําหรับ Intel® NUC 12 Compute Element ELM12HB[x]

ไดรเวอร์Intel® Serial IOสําหรับ Windows® 10 64-บิต และ Windows 11* สําหรับ Intel® NUC 12 Compute Element ELM12HB[x]