ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Aptio * V UEFI เครื่องมือ Integrator เฟิร์มแว

อัปเดต BIOS [HBADL357]

Intel® Graphics DCH Driver for Windows®10 & Window 11* for Intel® NUC 12 Compute Elements ELM12HB

Intel® NUC Pro Software Suite (NPSS) เวอร์ชั่น 2

Intel® NUC Software Studio Service for Intel® NUC Products

ไดรเวอร์ Intel® Thunderbolt™ 3 และ 4 DCH สําหรับ Windows® 10 และ Window 11* สําหรับ Intel® NUC 12 Compute Element ELM12HB[x]

Intel® Chipset Device Softwareสําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต และ Windows 11* สําหรับ Intel® NUC 12 Compute Element ELM12HB[x]

ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี Intel® Wireless สําหรับ Windows® 10 และ Windows* 11 สําหรับ Intel® NUC 12 Compute Element ELM12HB[x]

ไดรเวอร์Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับ Windows® 10 64-บิต และ Windows® 11 สําหรับ Intel® NUC 12 Compute Element ELM12HB[x]