ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

824184
PCN | MDDS

SL3DG

825111
PCN | MDDS

SL3RB

825605
PCN | MDDS

SL3TU

826238
PCN | MDDS