ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN

99ANVP
PCN
99ANVR
PCN
99ANW0
PCN
99ANW1
PCN
99ANW2
PCN
99ANW3
PCN
99C404
PCN