ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

BIOS Update [ATJSLCPX]

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools for Intel® NUC

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 64-bit & Windows* 11 for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs 7th Generation and Later

ไดรเวอร์เสียงความละเอียดสูง Realtek* สําหรับ Windows 10 64 บิตและ Windows® * 11 สําหรับผลิตภัณฑ์ NUC11AT

ไดรเวอร์ Realtek * Ethernet (LAN) สําหรับ Windows® 10 64 บิตและ Windows * 11 สําหรับ Intel NUC 11 Essential Kits และ Intel® Mini PCs - NUC11ATK

Intel® GNA Scoring Accelerator Driver สําหรับ Windows 10 รุ่น 64 บิต และ Windows® 11* สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC11AT