ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN

99ANTP
PCN
99ANTR
PCN
99ANTT
PCN
99ANTV
PCN
99ANTW
PCN
99ANTX
PCN
99ANTZ
PCN
99C402
PCN