ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN

99ALGP
PCN
99ALGR
PCN
99ALGV
PCN
99ALGW
PCN
99ALGX
PCN
99ALGZ
PCN