ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Graphics DCH Driver for Intel® NUC

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools

BIOS Update [EDADL579]

Intel® Chipset Device Software for NUC12DCM and NUC12EDB

Intel® Serial IO Driver for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Kit NUC12DCM and Intel® NUC Compute Element NUC12EDB Products

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) for Windows 11* and Windows® 10 64-bit for Intel® NUC Kit NUC12DCM and Intel® NUC Compute Element NUC12EDB

Intel® Management Engine Driver for Consumer for Windows® 10 & Windows 11* for Intel® NUC Kit NUC12DCM and Intel® NUC Compute Element NUC12EDB

Thunderbolt™ 3 and 4 DCH Driver for Windows® 10 for Intel® NUC

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows® 11 for Intel® NUC

Intel® GNA Scoring Accelerator Driver for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Products