ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G178966
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRKXH

99AHHT
PCN | MDDS
99AKF7
PCN | MDDS