ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN

99AHRH
PCN
99AHRJ
PCN
99AHRK
PCN
99AHRM
PCN