ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์®กราฟิก Intel® DCH® ® NUC

อัปเดต BIOS [CHAPLปรับปรุงล่าสุด]

ไดรเวอร์® Bluetooth ไร้สาย Intel® ที่ใช้ Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี®ไร้สาย Intel® ที่ใช้ Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

ยูทิลิตี้ตัวจับเวลา Intel® NUC Watchdog

Intel® Ethernetการเชื่อมต่อเครือข่าย (LAN) ของ Windows® 10 กับ Intel® NUC

Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXE) ของ NUC6CAY, NUC8CCH