ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN

99AHRV
PCN
99AHRW
PCN
99AHRX
PCN
99AHRZ
PCN
99AHT0
PCN
99AHT1
PCN