ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

99AHVZ
PCN | MDDS
99AHW0
PCN | MDDS
99AHW1
PCN | MDDS
99AHW4
PCN | MDDS
99AHW5
PCN | MDDS