ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN

99AHVZ
PCN
99AHW0
PCN
99AHW1
PCN
99AHW4
PCN
99AHW5
PCN