ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN

99AHT9
PCN
99AHTF
PCN
99AHTG
PCN
99AHTK
PCN