ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

99AHT9
PCN | MDDS
99AHTF
PCN | MDDS
99AHTG
PCN | MDDS
99AHTK
PCN | MDDS