ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN

99AHV4
PCN
99AHV5
PCN
99AHV8
PCN
99AHV9
PCN
99AHVA
PCN