ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

99AHV4
PCN | MDDS
99AHV5
PCN | MDDS
99AHV8
PCN | MDDS
99AHV9
PCN | MDDS
99AHVA
PCN | MDDS