ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

อัปเดต BIOS [TNTGL357]

ไดรเวอร์กราฟิก ® Intel® DCH Intel® NUC Kit เจน 11

Intel® Chipset Device Softwareรองรับ NUC ® เจนเก่าของ Intel

เครื่องมือตัวรวมเฟิร์มแวร์ Intel® Aptio* V UEFI

ไดรเวอร์® Bluetooth ไร้สาย Intel® ที่ใช้ Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี®ไร้สาย Intel® ที่ใช้ Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

Intel® Serial IO Intel® เจนเนอเร® 11

ยูทิลิตี้ตัวจับเวลา Intel® NUC Watchdog

Intel® Rapid Storage Technologyไดรเวอร์ล่าสุดของ NUC11TN

Thunderbolt™ 3 DCH ของ NUC11TN

Intel® GNAเร่งการให้คะแนนเพื่อ NUC11TN

Intel® Ethernetการเชื่อมต่อเครือข่าย (LAN) ของ NUC11TN