ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNHi70L, no cord, single pack

รหัสการสั่งซื้อ
BNUC11TNHI70L00
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$607.87

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

99A8AL