ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G178966
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRKHP

99A9HV
PCN | MDDS