ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เครื่องมือตัวรวมเฟิร์มแวร์ Intel® Aptio* V UEFI

อัปเดต BIOS [EBTGLMIV]

Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST) ของ Intel® NUC 11 Computed Element

ยูทิลิตี้ตัวจับเวลา Intel® NUC Watchdog

Intel® Rapid Storage Technology Windows® 10 รุ่น 64 บิตกับ Intel® NUC 11 Computed Element

ไดร์เวอร์ Intel® Wireless Bluetooth® ไดรเวอร์ของ Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อส่วนประกอบการประมวลผล Intel® NUC 11

ไดรเวอร์ที่ใช้®ของ Intel® Wireless® กับส่วนประกอบการประมวลผล Intel® NUC 11

ไดรเวอร์ DCH Thunderbolt™ 3 สําหรับ Windows® 10 สําหรับ Intel® NUC

Intel® Graphics Driver Windows® 10 รุ่น 64 บิตกับ Intel® NUC 11 Computed Element

Intel® GNAเร่งการให้คะแนนเพื่อ Intel® NUC