ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

BIOS Update [EBTGLMIV]

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools for Intel® NUC

Intel® NUC Pro Software Suite (NPSS) เวอร์ชัน 2

ไดรเวอร์ Intel® GNA Scoring Accelerator สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต & windows 11* สําหรับ Intel® NUC 11 Compute Element - CM11EB

ไดรเวอร์ Intel® Thunderbolt™ สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับ Intel® NUC 11 Compute Elements - NUC11EB และ NUC11EBv

เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับ Intel® NUC 11 Compute Element

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC 11 Compute Element

Intel® Chipset Device Software for Intel® NUC 11 Compute Element