ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ดาวน์โหลด เครื่องมืออินทิ®เฟิร์มแวร์ Intel® Aptio* V UEFI

ดาวน์โหลด Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST) ของ Intel® NUC 11 Computed Element

ดาวน์โหลด ยูทิลิตี้ตัวจับเวลา Intel® NUC Watchdog

ดาวน์โหลด Intel® Rapid Storage Technology Windows® 10 รุ่น 64 บิตกับ Intel® NUC 11 Computed Element

ดาวน์โหลด Intel® Chipset Device Softwareส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 11

ดาวน์โหลด ไดร์เวอร์ Intel® Wireless Bluetooth® ไดรเวอร์ของ Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อส่วนประกอบการประมวลผล Intel® NUC 11

ดาวน์โหลด Intel® Management Engineองค์กรที่ใช้ Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC 11 Computed Element

ดาวน์โหลด Intel® Serial IOไดรเวอร์โปรเซสเซอร์ Intel® NUC 11

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์ที่ใช้®ของ Intel® Wireless® กับส่วนประกอบการประมวลผล Intel® NUC 11

ดาวน์โหลด Thunderbolt™ 3 DCH รุ่น 10 ของ Windows® 10 เพื่อ Intel® NUC

ดาวน์โหลด Intel® GNAเร่งการให้คะแนนเพื่อ Intel® NUC