ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991.B.4.A
CCATS
NA
US HTS
8517620090

ข้อมูล PCN

999PT5
PCN