ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991.B.4.A
CCATS
NA
US HTS
8542310001