ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
EAR99
CCATS
NA
US HTS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์

ข้อมูล PCN/MDDS

99A2P2
PCN | MDDS
99A2P3
PCN | MDDS
99A2P6
PCN | MDDS
99A2PC
PCN | MDDS
99A2PD
PCN | MDDS