ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Aptio * V UEFI เครื่องมือ Integrator เฟิร์มแว

BIOS Update [PATGL357]

ไดรเวอร์อินฟราเรด (CIR) สําหรับผู้บริโภค ITE Tech* สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC 11 Performance และ Mini PC - NUC11PA

ไดรเวอร์ Intel® GNA Scoring Accelerator สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต & windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC 11 Performance - NUC11PA

ไดรเวอร์ Intel® Serial IO สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต และ Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC 11 Performance และ Mini PC - NUC11PA

Realtek* SD Card Reader Driver for Windows® 10 64-bit & Windows® 11 for the Intel® NUC 11 Performance Kits & Mini PCs - NUC11PA

Realtek* High Definition Audio Driver for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC 11 Performance Kits & Mini PCs - NUC11PA

ไดรเวอร์ Thunderbolt™ Intel® สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับชุด Intel® NUC 11 Performance และ Mini PC - NUC11PA

ไดรเวอร์ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (Intel® RST) สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต & Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC 11 Performance และ Mini PC - NUC11PA

ไดรเวอร์ Intel® Graphics DCH สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC 11 Performance และ Mini PC - NUC11PA

ไดรเวอร์ Intel® Ethernet (LAN) สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC 11 Performance และพีซีขั้นต่ํา - NUC11PA

Intel® Chipset Device Software สําหรับผลิตภัณฑ์ Windows® 10 รุ่น 64 บิต และ Windows 11* สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

Intel® Wireless Bluetooth Driver สําหรับ Windows 10 64 บิตและ Windows® 11 * สําหรับ Intel® NUC Kits & Mini PCs

Intel® NUC Software Studio Service for Intel® NUC Products

โปรแกรมปรับปรุงสําหรับปัญหา LAN สแตนด์บายสมัยใหม่ในผลิตภัณฑ์ Intel® NUC เจนเนอเรชั่น 11 และ 12