ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

BIOS Update [DBTGL579]

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools for Intel® NUC

Intel® Graphics DCH Driver for Windows® 10 & Windows 11* for the Intel® NUC 11 Extreme Kit - NUC11BTM/Intel® NUC 11 Extreme Compute Element - NUC11DBB

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 64-bit & Windows* 11 for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs 7th Generation and Later

Intel® Ethernet (LAN) Driver สําหรับ Windows 11* สําหรับ Intel NUC 11 Extreme Kits - NUC11BTM/Intel® NUC 11 Extreme Compute Elements NUC11DBB

ไดรเวอร์ Intel Serial IO สําหรับ Windows 10 รุ่น 64 บิตและ Windows® 11* สําหรับ Intel NUC 11 Extreme Kits - NUC11BTM/Intel®® NUC 11 Extreme Compute Element - NUC11DBB