ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN

99A8VJ
PCN
99A8VK
PCN
99A8VL
PCN
99A8VM
PCN
99A8VN
PCN
99A8VP
PCN