ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Ethernet (LAN) Driver for Windows® 10 64-bit for Intel® NUC 11 Extreme Kits - NUC11BTM/Intel® NUC 11 Extreme Compute Elements NUC11DBB

ไดรเวอร์ Intel® GNA Scoring Accelerator สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต & Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC 11 Extreme - NUC11BTM/Intel® NUC 11 Extreme Compute Element - NUC11DBBi9

อัปเดต BIOS [DBTGL579]

คอนโทรลเลอร์การส่งมอบพลังงาน USB Type C สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต และ Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC 11 Extreme - NUC11BTM/Intel® NUC 11 Extreme Compute Element NUC11DBB

ไดรเวอร์ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (Intel® RST) สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต & Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC 11 Extreme - NUC11BTMi9 & NUC11BTMi7

Intel® Chipset Device Software สําหรับผลิตภัณฑ์ Windows® 10 รุ่น 64 บิต และ Windows 11* สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

ไดรเวอร์ Intel® Wireless Bluetooth สําหรับ Windows® 10 64-บิต และ Windows 11* สําหรับ Intel® NUC

Intel® NUC Software Studio Service for Intel® NUC Products