ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (RAID) สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับชุด Intel® NUC 11 Extreme - NUC11BTMi9 & NUC11BTMi7

บริการIntel® NUC Software Studioสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC เจนเนอเรชั่น 11 และส่วนประกอบแล็ปท็อป Intel® NUC P14E

อัปเดต BIOS [DBTGL579]

ไดรเวอร์โปรแกรมการจัดการจาก Intel®สําหรับ Intel® NUC เจนเนอเรชั่น 11

Intel® Chipset Device Softwareสําหรับ INtel® NUC เจนเนอเรชั่น 11

ไดรเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet (LAN) สําหรับ Intel® NUC 11

ไดรเวอร์กราฟิก Intel® DCH สําหรับ Intel® NUC

ไดรเวอร์Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับ Intel® NUC

ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี Intel® Wireless สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับ Intel® NUC

ไดรเวอร์Intel® Serial IOสําหรับ Intel® NUC เจนเนอเรชั่น 11

ไดรเวอร์ Thunderbolt™ 3 และ 4 DCH สําหรับ Windows® 10 สําหรับ Intel® NUC

ไดรเวอร์ตัวเร่งความเร็วการให้คะแนนIntel® GNAสําหรับ Intel® NUC