ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

99A8V9
PCN | MDDS
99A8VA
PCN | MDDS
99A8VC
PCN | MDDS
99A8VF
PCN | MDDS
99A8VG
PCN | MDDS
99A8VH
PCN | MDDS