ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์ Intel® Serial IO สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต & 11* สําหรับชุด Intel® NUC 11 Extreme - NUC11BTM/Intel® NUC 11 Extreme Compute Element - NUC11DBB

อัปเดต BIOS [DBTGL579]

คอนโทรลเลอร์การส่งมอบพลังงาน USB Type C สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต และ Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC 11 Extreme - NUC11BTM/Intel® NUC 11 Extreme Compute Element NUC11DBB

ไดรเวอร์สําหรับผู้ใช้ โปรแกรมการจัดการจาก Intel® (ME) สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต & Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC 11 Extreme - NUC11BTM/Intel® NUC 11 Extreme Compute Element NUC11DBB

ไดรเวอร์ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (Intel® RST) สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต & Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC 11 Extreme - NUC11BTMi9 & NUC11BTMi7

ไดรเวอร์ Intel® Graphics DCH สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับ Intel® NUC 11 Extreme Kit - NUC11BTM/Intel® NUC 11 Extreme Compute Element - NUC11DBB

ไดรเวอร์ Intel® Ethernet (LAN) สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC 11 Extreme - NUC11BTM/Intel® NUC 11 Extreme Compute Element NUC11DBB

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Products

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

Intel® Wireless Bluetooth Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows 11* for Intel® NUC

บริการ Intel® NUC Software Studio สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

ไดรเวอร์ Intel® GNA Scoring Accelerator สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต และ Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC และมินิพีซี