ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Processor Diagnostic Tool

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

Intel® Graphics - BETA Windows* DCH Drivers

Intel® Graphics – Windows* DCH Drivers

Intel® Computing Improvement Program

ดาวน์โหลด

Intel® Processor Identification Utility - Windows* Version

Intel® Performance Maximizer for 10th Generation Intel® Core™ Processors