ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools for Intel® NUC

Intel® NUC Pro Software Suite (NPSS) เวอร์ชัน 2

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows® 10 สําหรับ Intel® NUC 8 Compute Element

เทคโนโลยี Intel เก็บอย่างรวดเร็ว (RAID) กับเทคโนโลยี Intel® Optane™ สําหรับ Intel® NUC Elements