ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows® 10 สําหรับ Intel® NUC 8 Compute Element

Intel® NUC Pro Software Suite (NPSS)

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

Intel® Wireless Bluetooth Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows 11* for Intel® NUC

อัปเดต BIOS [CBWHL357]

เครื่องมือตัวรวมเฟิร์มแวร์ Intel® Aptio* V UEFI

ไดรเวอร์Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับ Intel® NUC 8 Compute Element

Intel® Chipset Device Softwareสําหรับ Intel® NUC 8 Compute Element