ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® NUC Watchdog Timer Utility

Intel® NUC Pro Software Suite

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows® 11 for Intel® NUC

Intel® HD Graphics Driver for Windows® 10 64-bit for Intel® NUC 8 Compute Element

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-bit for Intel® NUC 8 Compute Elements