ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

BIOS Update [CBWHLMIV]

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools for Intel® NUC

Intel® NUC Pro Software Suite (NPSS) เวอร์ชัน 2

เทคโนโลยี Intel เก็บอย่างรวดเร็ว (RAID) กับเทคโนโลยี Intel® Optane™ สําหรับ Intel® NUC Elements

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับ Intel® NUC 8 Compute Elements