ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เครื่องมือตัวรวมเฟิร์มแวร์ Intel® Aptio* V UEFI

อัปเดต BIOS [CBWHLMIV]

ยูทิลิตี้ Intel® NUC Watchdog Timer

ไดรเวอร์องค์กรโปรแกรมการจัดการจาก Intel®สําหรับ Intel® NUC 8 Pro Compute Element CM8V7CB8N, CM8V5CB8N

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับ Intel® NUC 8 Compute Element

ไดรเวอร์Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับ Intel® NUC 8 Compute Element