ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ยูทิลิตี้ตัวจับเวลา Intel® NUC Watchdog

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) พร้อมIntel® Optane™เทคโนโลยีเพื่อ Intel® NUC Elements

ไดรเวอร์® Bluetooth ไร้สาย Intel® ที่ใช้ Windows® 10 รุ่น 64 บิตกับ Intel® NUC 8 Computed Elements