ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

ไดรเวอร์ Intel® Wireless Bluetooth สําหรับ Windows® 10 64-บิต และ Windows 11* สําหรับ Intel® NUC

อัปเดต BIOS [CBWHL357]

Intel® NUC Pro Software Suite (NPSS)

เครื่องมือตัวรวมเฟิร์มแวร์ Intel® Aptio* V UEFI

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows® 10 สําหรับ Intel® NUC 8 Compute Element

ไดรเวอร์ผู้บริโภคโปรแกรมการจัดการจาก Intel®สําหรับ Intel® NUC 8 Compute Element CM8i7CB, CM8i5CB, CM8i3CB, CM8PCB, CM8CCB

ไดรเวอร์Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับ Intel® NUC 8 Compute Element