ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® NUC Pro Software Suite (NPSS) เวอร์ชัน 2

Intel® Aptio * V UEFI เครื่องมือ Integrator เฟิร์มแว

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows® 10 สําหรับ Intel® NUC 8 Compute Element

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

Intel® Wireless Bluetooth Driver สําหรับ Windows 10 64 บิตและ Windows® 11 * สําหรับ Intel® NUC Kits & Mini PCs