ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
EAR99
CCATS
NA
US HTS
8473305100

ข้อมูล PCN/MDDS

999M9A
PCN | MDDS
999M9C
PCN | MDDS
999M9D
PCN | MDDS