ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
EAR99
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN/MDDS

999M96
PCN | MDDS
999M97
PCN | MDDS
999M98
PCN | MDDS