ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN

99A7JR
PCN
99A7JT
PCN
99A7JV
PCN
99A7JW
PCN