ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNHv7, no cord, single pack

รหัสการสั่งซื้อ
BNUC11TNHV70000
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$666.93
CCATS
G157815L2

Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNHv7, US cord, single pack

รหัสการสั่งซื้อ
BNUC11TNHV70001
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$669.39
CCATS
G157815L2

Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNHv7, EU cord, single pack

รหัสการสั่งซื้อ
BNUC11TNHV70002
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$669.39
CCATS
G157815L2

Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNHv7, CN cord, single pack

รหัสการสั่งซื้อ
BNUC11TNHC70006
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$669.39
CCATS
Z1651893

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

99A7JR
99A7JT
99A7JV
99A7JW