ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Aptio * V UEFI เครื่องมือ Integrator เฟิร์มแว

อัพเดต BIOS [TNTGLV57]

ไดรเวอร์ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (Intel® RST) สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต & Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC 11 Pro และมินิพีซี - NUC11TN

ไดรเวอร์ Thunderbolt™ Intel® สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับชุด Intel® NUC 11 Pro และมินิพีซี - NUC11TN

Intel® Management Engine (ME) Corporate Driver for Windows® 10 64-bit & Windows 11* for the Intel® NUC 11 Pro Kits & Mini PCs - NUC11TNv

ไดรเวอร์ Intel® Graphics DCH สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC 11 Pro และมินิพีซี - NUC11TN

ไดรเวอร์ Intel® Ethernet (LAN) สําหรับ Windows® 10 หรือ Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC 11 Pro และมินิพีซี - NUC11TN

Intel® Chipset Device Software สําหรับผลิตภัณฑ์ Windows® 10 รุ่น 64 บิต และ Windows 11* สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

Intel® Wireless Bluetooth Driver สําหรับ Windows 10 64 บิตและ Windows® 11 * สําหรับ Intel® NUC Kits & Mini PCs

Intel® GNA Scoring Accelerator Driver for Windows® 10 64-bit & Windows 11* for Intel® NUC 11 Pro Kits & Mini PCs - NUC11TN

ไดรเวอร์ Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT) สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต & Windows* 11 สําหรับชุด Intel® NUC 11 Pro และมินิพีซี - NUC11TNv5 และ NUC11TNv7