ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNHi7, no cord, single pack

รหัสการสั่งซื้อ
BNUC11TNHI70000
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$586.95

Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNHi7, US cord, single pack

รหัสการสั่งซื้อ
BNUC11TNHI70001
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$589.41

Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNHi7, EU cord, single pack

รหัสการสั่งซื้อ
BNUC11TNHI70002
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$589.41

Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNHi7, IN cord, single pack

รหัสการสั่งซื้อ
BNUC11TNHI70005
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$589.41

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

99A8FA
99A8FC
99A8FD
99A8FF