ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNHi3, no cord, single pack

รหัสการสั่งซื้อ
BNUC11TNHI30000
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$316.24

Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNHi3, US cord, single pack

รหัสการสั่งซื้อ
BNUC11TNHI30001
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$318.70

Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNHi3, EU cord, single pack

รหัสการสั่งซื้อ
BNUC11TNHI30002
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$318.70

Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNHi3, IN cord, single pack

รหัสการสั่งซื้อ
BNUC11TNHI30005
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$318.70

Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNHi3, CN cord, single pack

รหัสการสั่งซื้อ
BNUC11TNHI30006
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$318.70

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

99A8F1
PCN | MDDS
99A8F2
PCN | MDDS
99A8F3
PCN | MDDS
99A8F5
PCN | MDDS
99A8F4