ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN

99A7AF
PCN
99A7AG
PCN
99A7AH
PCN
99A7AJ
PCN