ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools for Intel® NUC

Intel® Graphics DCH Driver for Windows® 10 & Windows 11* for the Intel® NUC 11 Pro Kits & Mini PCs - NUC11TN

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 64-bit & Windows* 11 for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs 7th Generation and Later

อัพเดต BIOS [TNTGL357]

Intel® NUC Pro Software Suite (NPSS) เวอร์ชัน 2

Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) Driver for Windows® 10 64-bit & Windows 11* for Intel® NUC 11 Pro Kits & Mini PCs - NUC11TN

Intel Management Engine (ME) Consumer Driver สําหรับ Windows 10 64 บิต & Windows® 11* สําหรับ Intel® NUC 11 Pro Kits & Mini PCs - NUC11TN

ไดรเวอร์ Intel Ethernet (LAN) สําหรับ Windows 10 และ Windows® 11* สําหรับชุด Intel® NUC 11 Pro และมินิพีซี - NUC11TN

Intel® GNA Scoring Accelerator Driver for Windows® 10 64-bit & Windows 11* for Intel® NUC 11 Pro Kits & Mini PCs - NUC11TN