ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Chipset Device Softwareสําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต และ Windows 11* สําหรับ Intel® NUC11PA[x], NUC11PH[x], NUC11TN[x]

ไดรเวอร์Intel® Serial IOสําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต และ Windows 11* สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC เจนเนอเรชั่น 11

อัปเดต BIOS [TNTGL357]

เครื่องมือตัวรวมเฟิร์มแวร์ Intel® Aptio* V UEFI

ไดรเวอร์ Intel® Graphics DCH สําหรับ Windows®10 และ Windows® 11 สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

ไดรเวอร์โปรแกรมการจัดการจาก Intel®สําหรับ NUC11TNK