ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

99AA5W
PCN | MDDS
99AA5X
PCN | MDDS
99AA5Z
PCN | MDDS