0ค้าปลีก
loading...
Sorry we are not able to load the pricing info at this moment.

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNKi7, no cord, single pack

รหัสการสั่งซื้อ
BNUC11TNKI70000
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$586.95

Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNKi7, US cord, single pack

รหัสการสั่งซื้อ
BNUC11TNKI70001
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$589.41

Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNKi7, EU cord, single pack

รหัสการสั่งซื้อ
BNUC11TNKI70002
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$589.41

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

99A8A8
PCN | MDDS
99A8A9
PCN | MDDS
99A8AF
PCN | MDDS