ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ดาวน์โหลด เครื่องมืออินทิ®เฟิร์มแวร์ Intel® Aptio* V UEFI

ดาวน์โหลด อัปเดต BIOS [TNTGL357]

ดาวน์โหลด Intel® Serial IO Intel® เจนเนอเร® 11

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์กราฟิก® Intel® DCH Intel® NUC Kit เจน 11

ดาวน์โหลด Intel® Chipset Device Softwareรองรับ NUC® เจนเก่าของ Intel

ดาวน์โหลด Intel® Rapid Storage Technologyไดรเวอร์ล่าสุดของ NUC11TN

ดาวน์โหลด Thunderbolt™ 3 DCH รุ่น NUC11TN

ดาวน์โหลด Intel® GNAเร่งการให้คะแนนเพื่อ NUC11TN

ดาวน์โหลด คอนโทรลเลอร์การส่งมอบพลังงานชนิด USB Type C เพื่อ NUC11TN

ดาวน์โหลด Intel® Management Engineขั้นสูงของ NUC11TNK

ดาวน์โหลด Intel® Ethernetการเชื่อมต่อเครือข่าย (LAN) ของ NUC11TN