ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

อัปเดต BIOS [TNTGL357]

ไดรเวอร์กราฟิก ® Intel® DCH Intel® NUC Kit เจน 11

Intel® Chipset Device Softwareรองรับ NUC ® เจนเก่าของ Intel

เครื่องมือตัวรวมเฟิร์มแวร์ Intel® Aptio* V UEFI

Intel® Serial IO Intel® เจนเนอเร® 11

Intel® Rapid Storage Technologyไดรเวอร์ล่าสุดของ NUC11TN

Intel® Ethernetการเชื่อมต่อเครือข่าย (LAN) ของ NUC11TN

Intel® GNAเร่งการให้คะแนนเพื่อ NUC11TN