ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

99A8A2
PCN | MDDS
99A8A3
PCN | MDDS
99A8A4
PCN | MDDS