ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

BIOS Update [PATGL357]

Intel® Graphics DCH Driver for Intel® NUC

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools

Intel® NUC Software Studio Service

Intel® Ethernet (LAN) Network Connection Driver for Windows 11* and Windows® 10 for NUC11PA & NUC11DB products

ITE Tech* Consumer Infrared (CIR) Driver for Windows® 10 64-bit for Intel® NUC

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) for Windows® 10 64-bit for NUC11PA

Thunderbolt™ 3 and 4 DCH Driver for Windows® 10 for Intel® NUC

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows® 11 for Intel® NUC

Intel® Serial IO Driver for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for the 11th Generation Intel® NUC Products

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for 11th Generation Intel® NUC Products

Intel® GNA Scoring Accelerator Driver for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Products

Realtek* High Definition Audio Driver for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for the 11th Generation Intel® NUC11PA[x]

Patch for LAN issue on Intel® NUC Gen 11 (step 2)

Intel® EMA Cloud Start Tool Terraform Scripts

SD Card Reader for Intel® NUC11PA

Intel® Management Engine Driver for NUC11TNK

Intel® Management Engine Driver for NUC11PA