ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

BIOS Update [PATGL357]

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools for Intel® NUC

Intel® Graphics DCH Driver for Windows® 10 & Windows 11* for the Intel® NUC 11 Performance Kits & Mini PCs - NUC11PA

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 64-bit & Windows* 11 for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs 7th Generation and Later

ไดรเวอร์ ITE Tech* Consumer Infrared (CIR) สําหรับ Windows 10 และ Windows® 11* สําหรับ Intel® NUC 11 Performance Kits & Mini PC - NUC11PA

Intel® GNA Scoring Accelerator Driver for Windows® 10 64-bit & Windows 11* for Intel® NUC 11 Performance Kits - NUC11PA

ไดรเวอร์ Intel Serial IO สําหรับ Windows 10 64 บิตและ Windows® 11* สําหรับ Intel® NUC 11 Performance Kits & Mini PC - NUC11PA

ไดรเวอร์ Realtek * SD Card Reader สําหรับ Windows 10 64 บิตและ Windows® 11 สําหรับ Intel® NUC 11 Performance Kits & Mini PC - NUC11PA

ไดรเวอร์เสียงความละเอียดสูง Realtek * สําหรับ Windows 10 64 บิตและ Windows® 11 * สําหรับ Intel® NUC 11 Performance Kits & Mini PC - NUC11PA

Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) Driver for Windows® 10 64-bit & Windows 11* for Intel® NUC 11 Performance Kits & Mini PCs - NUC11PA

Intel® Management Engine (ME) Consumer Driver สําหรับ Windows 10 64 บิต & Windows® 11* สําหรับ Intel® NUC 11 Performance Kits & Mini PCs - NUC11PA

ไดรเวอร์ Intel Ethernet (LAN) สําหรับ Windows 10 และ Windows® 11* สําหรับ Intel® NUC 11 Performance Kits & Min PCs - NUC11PA

Intel® NUC Software Studio Service for Windows® 10 64-bit & Windows 11* for Intel® NUC Products

ดาวน์โหลด

Patch for a Modern Standby LAN Issue on Intel® NUC 11th & 12th Generation Products